basqı

basqı
is. Basmaq işi, təzyiq. // Basan, ağırlıq edən şey. Mexaniki üsulla taxta hazırlayan elmi-tədqiqat institutu basqı üsulu ilə mebel hazırlamaq işini qaydaya salmışdır. (Qəzetlərdən).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • basqı — (Başkeçid) tayada otu saxlamaq üçün onun üstünə qoyulub bağlanan uzun ağac …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təzyiq — is. <ər.> 1. Öz ağırlığı ilə basma, sıxma; basqı. Qarın təzyiqi altında budaqlar sındı. // Qazların və mayelərin elastiklik dərəcəsi. Buxarın təzyiqi. Atmosfer təzyiqi. 2. Zorakı təsir, məcbur etmə; basqı. Zəif inkişaf etmiş dövlətlərə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • matrisa — <alm.> 1. Metal lövhələrini basqı üsulu ilə işləmək, tökmə üsulu ilə literləri və s. hazırlamaq üçün tətbiq edilən çuxur metal qəlib. 2. Mətbəədə yığılmış mətnin (hürufatın) əks surəti olan karton qəlib. Kitabın yeni nəşri matrisadan çap… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pres — <lat. presse – təzyiq> Materialları təzyiq vasitəsilə işləmək, emal etmək üçün maşın, qurğu; basqı aləti, məngənə, sıxac. Əl presi. Ştamp presi. Hidravlik pres …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”